Kontakt:

E-post: lenawfoundation@gmail.com

Organisationsnummer: 802481-1922

© 2019 All rights reserved. Lena Wäppling's Foundation 

Stöd forskning för att förbättra
kvinnors hälsa

Varje år får cirka 65000 kvinnor i Europa diagnosen äggstockscancer och 43000 dör varje år. I Sverige är statistiken ännu sämre: cirka 700 kvinnor diagnosticeras varje år och 550 dör. Nya läkemedel och screeningmetoder behöver omgående tas fram för att reducera antalet kvinnor som insjuknar och dör. 

Lena Wäpplings Stiftelse stödjer vetenskaplig forskning inom gynekologi, främst äggstockscancer.