Kontakt:

E-post: lenawfoundation@gmail.com

Organisationsnummer: 802481-1922

© 2019 All rights reserved. Lena Wäppling's Foundation 

Om

Lena Wäpplings Stiftelse stödjer vetenskaplig forskning inom gynekologi, främst äggstockscancer. 

Lena Wäpplings Stiftelse är en privat och oberoende stiftelse, med säte i Västerås. Den grundades i april 2019 via en initial donation från stiftaren. Stiftelsen använder den årliga utdelningen samt under året inkomna donationer för att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsen kan lämna bidrag på eget initiativ och efter ansökan.  

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen och står under dess översyn och kontroll. 

Lena Wäppling, canceröverlevare av äggstockscancer stadium 4, är stiftaren

Läs mer om Lenas cancerhistoria och hennes fokus att öka medvetenheten om äggstockscancer, sprida ett positivt budskap och ge hopp. 

Styrelsemedlemmar
  • Jonas Eriksson Bergdahl

  • Karin Swärd Lindberg

  • Leif Wäppling

  • Lena Wäppling