top of page
Laboratorium

Välkommen med din ansökan senast den 15 december! 

Ansök om forskningsanslag

Lena Wäpplings Stiftelse utlyser en gång per år medel för forskning inom gynekologi, främst för att diagnostisera och behandla äggstockscancer. Ansökningar kan skickas in mellan 1 oktober och 15 december varje år. 

Forskningsanslag

Antalet forskningsanslag kan variera. Ett forskningsanslag går till en juniorforskare (max 5 år sedan disputation). Tack vare våra generösa donatorer, har vi haft en positiv utveckling och har kunnat öka anslagen. 2024 kunde totalt 1.2 miljoner kronor delas ut.

Medicinsk expertis

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis (SFOGs) vetenskapliga nämnd ansvarar för medicinsk granskning av inkomna ansökningar och lämnar en rekommendation till Lena Wäpplings Stiftelses styrelse för beslut om tilldelning av medel.

Beslut om tilldelade medel meddelas senast 30 april. Eventuella frågor samt ansökan skickas till lenawfoundation@gmail.com

bottom of page