top of page
Science Lab

Vi finansierar gynekologisk forskning för att diagnostisera och behandla äggstockscancer

Doktor Holding patientens hand

Hur många kvinnor drabbas?

I världen diagnostiseras cirka 314.000 kvinnor årligen i äggstockscancer och 207.000 dör*. I Lenas hemland: Sverige, är statistiken ännu sämre, cirka 700 kvinnor insjuknar och 550 dör. >70% diagnostiseras i sena sjukdomsstadier (stadium 3 och 4).

*Global Cancer Statistics 2020

Vilka är symptomen?

  • Snabb mättnadskänsla

  • Svullen buk

  • Viktnedgång

  • Diffus buksmärta 

  • Förändrade avföringsvanor tex. förstoppning 

  • Urinträngningar 

 

Äggstockscancer kan vara svår att diagnostisera tidigt eftersom symptomen kan vara vaga och kan överlappa med symptom från flera andra mindre allvarliga sjukdomar. Kontakta alltid sjukvården om nya symtom tillkommer eller om de är ihållande. 

Kramar en kudde
245599129_1298428997339429_2115162719284198865_n.jpeg

Vad fokuserar forskningen på?

Överlevnadschansen ökar dramatiskt om äggstockscancer diagnostiseras tidigt. Därför fokuserar många forskare på att kunna möjliggöra tidig upptäckt tex. hitta biomarkörer, förstå sjukdomsförlopp, identifiera kvinnor med förhöjd risk. Återfallsrisken är hög och forskare försöker även hitta bättre och mer effektiva behandlingsmetoder för dem som redan insjuknat. 

123.png
bottom of page