top of page

Skattereduktion för gåvor

Den 22 november 2022 blev Lena Wäpplings Stiftelse godkänd som gåvomottagare för skattereduktion. Det betyder att du som privatperson kan få upp till 3000 kronor i skattereduktion för gåvor om vissa förutsättningar är uppfyllda.

  • Gåvan måste vara en penninggåva avsedd för vetenskaplig forskning eller social hjälpverksamhet. Vi finansierar vetenskaplig forskning, så det är den kategorin som vi agerar inom.

  • Du måste ge minst 200 kronor till Lena Wäpplings Stiftelse vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle) för att gåvan ska kvalificera för skattereduktion. Endast gåvor gjorda efter den 22 november 2022 (datum för godkännande av Skatteverket) räknas.

  • Du måste sammanlagt skänka minst 2000 kronor till godkända organisationer under kalenderåret. Har du gett gåvor för mindre än 2000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.

  • Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och högst 3000 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 12000 kronor per år. Det kan vara gåvor till oss i kombination med andra godkända gåvomottagare

  • För att ta del av skattereduktionen behöver vi få namn, adress och personnummer på dig som gåvogivare. För att underlätta detta uppskattar vi att du anger fullständiga personuppgifter när du gör din inbetalning och märker betalningen “LWS skattereduktion”. Du kan också ange dina uppgifter nedan.

  • Gåvor till insamlingar på sociala medier som Facebook och Instagram kan inte räknas in, eftersom vi då inte kan se att det är just du som har gett. Detsamma gäller för minnesgåvor via förmedlingstjänster som Fonus, Min Gåva och liknande.

 

Klicka här för att läsa mer om skattereduktion för gåvor hos Skatteverket

Anmäl dig här för skattereduktion

Lena Wäpplings Stiftelse lämnar då in kontrolluppgifter till Skatteverket så att det automatiskt kommer med i din deklaration.
Observera att gåvor till insamlingar på sociala medier som Facebook och Instagram samt minnesgåvor via förmedlingstjänster som Fonus, Min Gåva och liknande inte berättigar till skattereduktion.

Tack för att du skickar in!

Genom att fylla i och skicka formuläret godkänner du att vi lagrar dina uppgifter enligt GDPR.

bottom of page